0%
  1).در تمام موقعيتها مي دانم چه کاري بايد انجام دهم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  2).به نظر من گرفتن تصميمات اخلاقي ساده، ساده است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  3).هنگام گرفتن تصميمات اخلاقي صلح جویی بي مورد است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  4).در رفتار با مردم خوب هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  5).ذاتاً کمک کردن را دوست دارم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  6).با مجموعه هاي معين شده به راحتي کار مي کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  7).مشکلات بسياري با بايدها و نبايد ها دارم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  8).گاه آنچه بايد انجام بدهم از اينکه چه احساسي دارم مهمتر است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  9).زندگي سخت است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  10).اختيارات براي من اهميت دارد و بايد به آنها از حالت معمول اهميت بيشتري داد
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  11).با غريزه ذاتي مي دانم ديگران چه ميخواهند
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  12).عاشق شنيدن داستان زندگي مردم هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  13).همراهان از مقصد براي من مهمتر هستند
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  14). خوب مي دانم چگونه در ديگران احساس بي نظير بودن را ايجاد کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  15).احساس مي کنم بيش از اينکه براي خودم کار انجام دهم براي ديگران فعاليت مي کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  16).کارهايي شيطاني انجام مي دهم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  17).هميشه دوستانم ميتوانند روي من حساب کنند.(من قابل اطمينان هستم )
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  18).تا وقتي کاري به پایان نرسيده به آن ميچسبم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  19).ديگران بايد اعتماد مرا بدست آورند
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  20).از تکيه کلام «آماده باش» خوشم مي آيد
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  21).از پيچيدگي متنفرم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  22).در يک جمع صبر مي کنم تا کسي مرا براي صحبت کردن انتخاب کند
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  23).دوست دارم قبل از اين که کاري انجام دهم عمده اطلاعات مربوط به آن را داشته باشم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  24).احساسات من از همه پاکتر است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  25).تصميم گيري براي من کار دشواري است و معمولاً آن را به بعد موکول ميکنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  26).خيلي دوست دارم به مناظر از دوردست نگاه کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  27).خيلي برايم مهم نيست که با ديگران فرق داشته باشم يا خير
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  28).من زجر ميکشم چون از ديگران حساس تر هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  29).تنهايي براي من خيلي مهم است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  30).با امکانات کمتر از ديگران ميتوانم زندگي کنم.(قناعت)
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  31).تمام جوانب يک موقعيت را مي بينم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  32).انسان فروتني هستم و خيلي سخت مي توانم از خودم تعريف و تمجيد کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  33). از اکثر دوستانم با حوصله تر هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  34).مردم مشکلاتشان را با من در ميان ميگذارند
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  35).عاشق کتاب فروشي ها و کتابخانه ها هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  36).نياز هاي ديگران از نياز هاي خودم مهتر است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  37).ايده هاي ذهني من از نتايج بررسي ها و مطالعات مهمتر هستند
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  38).به خاطر خواستن زيبايي در همه چيز از اول عمر عذاب کشيده ام
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  39).دوست دارم با خودم خلوت کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  40).احساس ميکنم کمبود هايي دارم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  41).دوست دارم ديگران را تحت فشار بگذارم تا ببينم قدرت فکر آنها چقدر است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  42).هميشه جايگاه بالاتر براي من است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  43).از اصطلاحات « کار را انجام بده » خوشم مي آيد
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  44).يک رهبر ذاتي هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  45). بدم نمي آيد براي اينکه کارها انجام شوند پا روي حق ديگران بگذارم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  46).دريک جمع کسي را که مي خواهم با او صحبت کنم، انتخاب مي کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  47).ذاتاً انسان خوش بيني هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  48).تنوع در زندگي را دوست دارم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  49).بين آرامش و هيجان ، هيجان را انتخاب ميکنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  50).آستانه خستگي پاييني دارم ، معمولاً کاري ميکنم که اتفاقات وقوع بپيوندد
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  51).داراي انرژي بالايي هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  52).کار را دوست دارم و کار را به تفريح تبديل مي کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  53).در مسابقات پيروز مي شوم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  54).مي دانم چگونه جشن بگيرم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  55).هر چيزي را همانطور که هست مطرح مي کنم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  56).عدالت و در عين حال انتقام هم براي من مهم است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  57).ذاتاً آدم توسري خوري هستم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  58).آخرين کلمه اي که دوست دارم بي بخار بودن است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  59).از بسياري از مردم بيشتر فعاليت کردم و دوست دارم با همين عنوان شناخته شوم
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع
  60).لباس، شخصيت افراد را نشان نمي دهد ولي ظاهر افراد براي من مهم است
 • بندرت
 • بعضی موقع
 • بسیاری مواقع