Copyright 2023 - پویا امامی کردکندی
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

معرفی کتاب سهروردی در لغت موران

 

سهروردی در لغت موران کتابی است که بنده با الهام گرفتن از کارهای رابرت دیلتز در مدلسازی اندیشه های نوابغ، تالیف کرده ام. در این کتاب ساختارهای اندیشه سهروردی در رساله لغت موران ارزیابی شده است و حاصل این ارزیابی به صورت ابزارهایی برای درک دیگران و همچنین داستان پردازی در انتهای کتاب آمده است. در فرایند مدلسازی اندیشه های سهروردی تلاش داشتم تا خود را از نظر ظاهری شبیه سهروردی کنم که این تلاش فرصتی برای بنده فراهم کرد تا تکانه های هیجانی درون خود را مطالعه کنم. در انتهای کتاب فصلی اضافه کرده ام که این مطالعه و خودشناسی را شامل شده است. امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت ببرید ولی بنده را قضاوت نکنید. اسم این کتاب از یک سو به اندیشه های سهروردی در رساله لغت موران اشاره می کند، از سوی دیگر به اندیشه های سهروردی از زبان بنده (در جایگاه مورچه) نیز اشاره دارد.

لینک دانلود کتاب:  دانلود فایل کامل کتاب

f t g m