Copyright 2024 - پویا امامی کردکندی
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

چنانچه در ادامه برخی از افکت های برنامه اجرا نشود لطفا از مرورگرهای فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده کنید

رهایی از نشخوار ذهنی: سوئیش

توضیح کلی

در فرایند جمع آوری اطلاعات اجرای تکنیک الگوی سوئیش به دو تصویر نیاز خواهد بود: اول تصویری برای تداعی حساسیت و نشخوار ذهنی و دوم تصویری برای جایگزینی ذهنی با تصویر قبلی

می‌توانید این تصاویر را پیش از شروع تکنیک تهیه کنید تا در زمان جمع آوری اطلاعات، درنگی ایجاد نشود.

لازم است توضیح داده شود، درنگ بیش از بیست دقیقه در میان مراحل اجرای تکنیک ممکن است موجب حذف شدن اطلاعات قبلی شما شود

f t g m