Copyright 2024 - پویا امامی کردکندی
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

چنانچه در ادامه برخی از افکت های برنامه اجرا نشود لطفا از مرورگرهای فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده کنید

حذف تداعی گر و حساسیت زدایی منظم

توضیح کلی

در فرایند جمع آوری اطلاعات اجرای تکنیک از بین بردن تداعی‌گرها به سه تصویر نیاز خواهد بود: اول تصویری برای یادآوری خاطرات ناگوار که قرار است حذف شود و دوم تصویری برای ایجاد آرامش و سوم تصویری از خاطرات خوش.

می‌توانید این تصاویر را پیش از شروع تکنیک تهیه کنید تا در زمان جمع آوری اطلاعات، درنگی ایجاد نشود.

لازم است توضیح داده شود، درنگ بیش از بیست دقیقه در میان مراحل اجرای تکنیک ممکن است موجب حذف شدن اطلاعات قبلی شما شود

f t g m